AtikKodu.com

1 - Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki Ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar

01 01 - Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

 • 01 01 01 - Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
 • 01 01 02 - Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03 - Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal olarak işlenmesinden kaynaklanan atıklar

 • 01 03 04* - Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
 • 01 03 05* - Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
 • 01 03 06 - 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
 • 01 03 07* - Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 01 03 08 - 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
 • 01 03 09 - 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
 • 01 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 04 - Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlemlerinden kaynaklanan atıklar

 • 01 04 07* - Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 01 04 08 - 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
 • 01 04 09 - Atık kum ve killer
 • 01 04 10 - 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
 • 01 04 11 - 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
 • 01 04 12 - 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
 • 01 04 13 - 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
 • 01 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 05 - Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

 • 01 05 04 - Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
 • 01 05 05* - Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
 • 01 05 06* - Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
 • 01 05 07 - 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
 • 01 05 08 - 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
 • 01 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

2 - Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar

02 01 - Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

 • 02 01 01 - Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
 • 02 01 02 - Hayvan dokusu atıkları
 • 02 01 03 - Bitki dokusu atıkları
 • 02 01 04 - Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 • 02 01 06 - Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar
 • 02 01 07 - Ormancılık atıkları
 • 02 01 08* - Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
 • 02 01 09 - 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
 • 02 01 10 - Atık metal
 • 02 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 02 - Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

 • 02 02 01 - Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
 • 02 02 02 - Hayvan dokusu atığı
 • 02 02 03 - Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 • 02 02 04 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 02 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 03 - Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, melas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

 • 02 03 01 - Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
 • 02 03 02 - Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
 • 02 03 03 - Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
 • 02 03 04 - Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 • 02 03 05 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar
 • 02 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 04 - Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar

 • 02 04 01 - Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
 • 02 04 02 - Standart dışı kalsiyum karbonat
 • 02 04 03 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 02 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 05 - Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar

 • 02 05 01 - Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 • 02 05 02 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 02 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 06 - Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar

 • 02 06 01 - Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
 • 02 06 02 - Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
 • 02 06 03 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 02 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 07 - Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar

 • 02 07 01 - Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
 • 02 07 02 - Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
 • 02 07 03 - Kimyasal işlem atıkları
 • 02 07 04 - Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
 • 02 07 05 - İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 02 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

3 - Ahşap İşleme ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 - Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 • 03 01 01 - Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)
 • 03 01 04* - Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
 • 03 01 05 - 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar (1)
 • 03 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 02 - Ahşap Koruma Atıkları

 • 03 02 01* - Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
 • 03 02 02* - Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
 • 03 02 03* - Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
 • 03 02 04* - Anorganik ahşap koruyucu maddeler
 • 03 02 05* - Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
 • 03 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

03 03 - Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

 • 03 03 01 - Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)
 • 03 03 02 - Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
 • 03 03 05 - Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
 • 03 03 07 - Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
 • 03 03 08 - Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
 • 03 03 09 - Kireç çamuru atığı
 • 03 03 10 - Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
 • 03 03 11 - 03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 03 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

4 - Deri, Kürk Ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 - Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 04 01 01 - Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
 • 04 01 02 - Kireçleme atıkları
 • 04 01 03* - Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
 • 04 01 04 - Krom içeren sepi şerbeti
 • 04 01 05 - Krom içermeyen sepi şerbeti
 • 04 01 06 - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
 • 04 01 07 - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
 • 04 01 08 - Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
 • 04 01 09 - Perdah ve boyama atıkları
 • 04 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 02 - Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 04 02 09 - Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
 • 04 02 10 - Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
 • 04 02 14* - Organik çözücüler içeren perdah atıkları
 • 04 02 15 - 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
 • 04 02 16* - Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
 • 04 02 17 - 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
 • 04 02 19* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 04 02 20 - 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 04 02 21 - İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
 • 04 02 22 - İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
 • 04 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

5 - Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01 - Petrol Rafinasyon Atıkları

 • 05 01 02* - Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
 • 05 01 03* - Tank dibi çamurları
 • 05 01 04* - Asit alkil çamurları
 • 05 01 05* - Petrol döküntüleri
 • 05 01 06* - İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
 • 05 01 07* - Asit ziftleri
 • 05 01 08* - Diğer ziftler
 • 05 01 09* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
 • 05 01 10 - 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 05 01 11* - Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
 • 05 01 12* - Yağ içeren asitler
 • 05 01 13 - Kazan besleme suyu çamurları
 • 05 01 14 - Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
 • 05 01 15* - Kullanılmış filtre killeri
 • 05 01 16 - Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
 • 05 01 17 - Bitüm
 • 05 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 06 - Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 • 05 06 01* - Asit ziftleri
 • 05 06 03* - Diğer ziftler
 • 05 06 04 - Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
 • 05 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

05 07 - Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

 • 05 07 01* - Cıva içeren atıklar
 • 05 07 02 - Kükürt içeren atıklar
 • 05 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

6 - Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 01 - Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 01 01* - Sülfürik asit ve sülfüröz asit
 • 06 01 02* - Hidroklorik asit
 • 06 01 03* - Hidroflorik asit
 • 06 01 04* - Fosforik ve fosforöz asit
 • 06 01 05* - Nitrik asit ve nitröz asit
 • 06 01 06* - Diğer asitler
 • 06 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 02 - Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 02 01* - Kalsiyum hidroksit
 • 06 02 03* - Amonyum hidroksit
 • 06 02 04* - Sodyum ve potasyum hidroksit
 • 06 02 05* - Diğer bazlar
 • 06 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 03 - Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 03 11* - Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
 • 06 03 13* - Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
 • 06 03 14 - 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
 • 06 03 15* - Ağır metal içeren metal oksitler
 • 06 03 16 - 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
 • 06 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 04 - 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

 • 06 04 03* - Arsenik içeren atıklar
 • 06 04 04* - Cıva içeren atıklar
 • 06 04 05* - Başka ağır metaller içeren atıklar
 • 06 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 05 - İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

 • 06 05 02* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 06 05 03 - 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

06 06 - Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 06 02* - Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
 • 06 06 03 - 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
 • 06 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 07 - Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

 • 06 07 01* - Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
 • 06 07 02* - Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
 • 06 07 03* - Cıva içeren baryum sülfat çamuru
 • 06 07 04* - Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asidi
 • 06 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 08 - Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 08 02* - Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • 06 08 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 09 - Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

 • 06 09 02 - Fosforlu cüruf
 • 06 09 03* - Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 • 06 09 04 - 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 • 06 09 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 10 - Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 06 10 02* - Tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 06 10 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 11 - Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

 • 06 11 01 - Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
 • 06 11 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 13 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

 • 06 13 01* - Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler
 • 06 13 02* - Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
 • 06 13 03 - Karbon siyahı
 • 06 13 04* - Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
 • 06 13 05* - Kurum
 • 06 13 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

7 - Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

07 01 - Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 01 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 01 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 01 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 01 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 01 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 01 09* - Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 01 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 01 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 01 12 - 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 01 99 - Başka şekilde tanımlanmayan atıklar

07 02 - Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 02 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 02 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 02 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 02 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 02 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 02 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 02 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 02 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 02 12 - 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 02 13 - Atık plastik
 • 07 02 14* - Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
 • 07 02 15 - 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
 • 07 02 16* - Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • 07 02 17 - 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
 • 07 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 03 - Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)

 • 07 03 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 03 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 03 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 03 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 03 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 03 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 03 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 03 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 03 12 - 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 04 - Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biyositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 04 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 04 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 04 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 04 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 04 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 04 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 04 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 04 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 04 12 - 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 04 13* - Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • 07 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 05 - İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 05 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 05 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 05 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 05 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 05 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 05 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 05 10* - Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
 • 07 05 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 05 12 - 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 05 13* - Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • 07 05 14 - 07 05 13 dışındaki katı atıklar
 • 07 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 06 - Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 06 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 06 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 06 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 06 07* - Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 06 08* - Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 06 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 06 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 06 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 06 12 - 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 07 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 07 01* - Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 07 03* - Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 07 04* - Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 07 07 07* - Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 07 08* - Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 07 07 09* - Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 07 10* - Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 07 07 11* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 07 07 12 - 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 07 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

8 - Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İftk) Kaynaklanan Atıklar

08 01 - Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

 • 08 01 11* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
 • 08 01 12 - 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
 • 08 01 13* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
 • 08 01 14 - 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
 • 08 01 15* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
 • 08 01 16 - 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
 • 08 01 17* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
 • 08 01 18 - 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
 • 08 01 19* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
 • 08 01 20 - 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
 • 08 01 21* - Boya ya da vernik sökücü atıkları
 • 08 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 02 - Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 08 02 01 - Atık kaplama tozları
 • 08 02 02 - Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
 • 08 02 03 - Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
 • 08 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 03 - Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 08 03 07 - Mürekkep içeren sulu çamurlar
 • 08 03 08 - Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
 • 08 03 12* - Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
 • 08 03 13 - 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
 • 08 03 14* - Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
 • 08 03 15 - 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
 • 08 03 16* - Atık aşındırma solüsyonları
 • 08 03 17* - Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
 • 08 03 18 - 08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
 • 08 03 19* - Dağıtıcı yağ
 • 08 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 04 - Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

 • 08 04 09* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
 • 08 04 10 - 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
 • 08 04 11* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
 • 08 04 12 - 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
 • 08 04 13* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
 • 08 04 14 - 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
 • 08 04 15* - Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
 • 08 04 16 - 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
 • 08 04 17* - Reçine yağı
 • 08 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 05 - 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar

 • 08 05 01* - Atık izosiyanatlar

9 - Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

09 01 - Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

 • 09 01 01* - Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
 • 09 01 02* - Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
 • 09 01 03* - Çözücü bazlı banyo solüsyonları
 • 09 01 04* - Sabitleyici solüsyonlar
 • 09 01 05* - Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
 • 09 01 06* - Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
 • 09 01 07 - Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı
 • 09 01 08 - Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kâğıdı
 • 09 01 10 - Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • 09 01 11* - 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • 09 01 12 - 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
 • 09 01 13* - 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
 • 09 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 - Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

10 01 - Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

 • 10 01 01 - (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
 • 10 01 02 - Uçucu kömür külü
 • 10 01 03 - Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
 • 10 01 04* - Uçucu yağ külü ve kazan tozu
 • 10 01 05 - Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
 • 10 01 07 - Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfürizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
 • 10 01 09* - Sülfürik asit
 • 10 01 13* - Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
 • 10 01 14* - Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
 • 10 01 15 - 10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
 • 10 01 16* - Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
 • 10 01 17 - 10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
 • 10 01 18* - Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
 • 10 01 19 - 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
 • 10 01 20* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 10 01 21 - 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 10 01 22* - Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
 • 10 01 23 - 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
 • 10 01 24 - Akışkan yatak kumları
 • 10 01 25 - Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
 • 10 01 26 - Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
 • 10 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 02 - Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 02 01 - Cüruf işleme atıkları
 • 10 02 02 - İşlenmemiş cüruf
 • 10 02 07* - Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
 • 10 02 08 - 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
 • 10 02 10 - Haddehane tufalı
 • 10 02 11* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 10 02 12 - 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 02 13* - Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 02 14 - 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 02 15 - Diğer çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 03 - Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 03 02 - Anot hurdaları
 • 10 03 04* - Birincil üretim cürufları
 • 10 03 05 - Atık alüminyum oksit
 • 10 03 08* - İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
 • 10 03 09* - İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
 • 10 03 15* - Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
 • 10 03 16 - 10 03 15 dışındaki köpükler
 • 10 03 17* - Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
 • 10 03 18 - 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
 • 10 03 19* - Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • 10 03 20 - 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
 • 10 03 21* - Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
 • 10 03 22 - 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dâhil)
 • 10 03 23* - Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
 • 10 03 24 - 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
 • 10 03 25* - Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
 • 10 03 26 - 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
 • 10 03 27* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 10 03 28 - 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 03 29* - Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
 • 10 03 30 - 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
 • 10 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 04 - Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 04 01* - Birincil ve ikincil üretim cürufları
 • 10 04 02* - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 • 10 04 03* - Kalsiyum arsenat
 • 10 04 04* - Baca gazı tozu
 • 10 04 05* - Diğer partiküller ve toz
 • 10 04 06* - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 04 07* - Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • 10 04 09* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 10 04 10 - 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 04 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 05 - Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 05 01 - Birincil ve ikincil üretim cürufları
 • 10 05 03* - Baca gazı tozu
 • 10 05 04 - Diğer partiküller ve toz
 • 10 05 05* - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 05 06* - Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • 10 05 08* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 10 05 09 - 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 05 10* - Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
 • 10 05 11 - 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
 • 10 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 06 - Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 06 01 - Birincil ve ikincil üretim cürufları
 • 10 06 02 - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 • 10 06 03* - Baca gazı tozu
 • 10 06 04 - Diğer partiküller ve toz
 • 10 06 06* - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 06 07* - Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 06 09* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 10 06 10 - 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 07 - Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 07 01 - Birincil ve ikincil üretim cürufları
 • 10 07 02 - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 • 10 07 03 - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 07 04 - Diğer partiküller ve toz
 • 10 07 05 - Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 07 07* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 10 07 08 - 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 08 - Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 08 04 - Partiküller ve toz
 • 10 08 08* - Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
 • 10 08 09 - Diğer cüruflar
 • 10 08 10* - Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
 • 10 08 11 - 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
 • 10 08 12* - Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
 • 10 08 13 - 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
 • 10 08 14 - Anot hurdası
 • 10 08 15* - Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • 10 08 16 - 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
 • 10 08 17* - Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 08 18 - 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
 • 10 08 19* - Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 10 08 20 - 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
 • 10 08 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 09 - Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 09 03 - Ocak cürufları
 • 10 09 05* - Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 09 06 - 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 09 07* - Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 09 08 - 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 09 09* - Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • 10 09 10 - 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
 • 10 09 11* - Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
 • 10 09 12 - 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
 • 10 09 13* - Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
 • 10 09 14 - 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
 • 10 09 15* - Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 10 09 16 - 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 10 09 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 10 - Demir Dışı Döküm Atıkları

 • 10 10 03 - Ocak cürufları
 • 10 10 05* - Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 10 06 - 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 10 07* - Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 10 08 - 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
 • 10 10 09* - Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
 • 10 10 10 - 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
 • 10 10 11* - Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
 • 10 10 12 - 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
 • 10 10 13* - Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
 • 10 10 14 - 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
 • 10 10 15* - Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 10 10 16 - 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 10 10 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 11 - Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

 • 10 11 03 - Cam elyaf atıkları
 • 10 11 05 - Partiküller ve toz
 • 10 11 09* - Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
 • 10 11 10 - 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
 • 10 11 11* - Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
 • 10 11 12 - 10 11 11 dışındaki atık camlar
 • 10 11 13* - Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
 • 10 11 14 - 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
 • 10 11 15* - Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 10 11 16 - 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 11 17* - Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 11 18 - 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 11 19* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 10 11 20 - 10 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 10 11 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 12 - Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 • 10 12 01 - Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
 • 10 12 03 - Partiküller ve toz
 • 10 12 05 - Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • 10 12 06 - Iskarta kalıplar
 • 10 12 08 - Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
 • 10 12 09* - Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 10 12 10 - 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
 • 10 12 11* - Ağır metaller içeren sırlama atıkları
 • 10 12 12 - 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
 • 10 12 13 - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur
 • 10 12 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 13 - Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

 • 10 13 01 - Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
 • 10 13 04 - Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
 • 10 13 06 - Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
 • 10 13 07 - Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
 • 10 13 09* - Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
 • 10 13 10 - 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
 • 10 13 11 - 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
 • 10 13 12* - Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 10 13 13 - 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
 • 10 13 14 - Atık beton ve beton çamurları
 • 10 13 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 14 - Krematoryum Atıkları

 • 10 14 01* - Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

11 - Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji

11 01 - Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)

 • 11 01 05* - Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
 • 11 01 06* - Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
 • 11 01 07* - Sıyırma bazları
 • 11 01 08* - Fosfatlama çamurları
 • 11 01 09* - Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 11 01 10 - 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
 • 11 01 11* - Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
 • 11 01 12 - 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
 • 11 01 13* - Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
 • 11 01 14 - 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
 • 11 01 15* - Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
 • 11 01 16* - Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
 • 11 01 98* - Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 11 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 02 - Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalurjik İşlenmesinin Atıkları

 • 11 02 02* - Çinko hidrometalurjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurları
 • 11 02 03 - Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
 • 11 02 05* - Bakır hidrometalurjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 11 02 06 - 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjisi atıkları
 • 11 02 07* - Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 11 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 03 - Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

 • 11 03 01* - Siyanür içeren atıklar
 • 11 03 02* - Diğer atıklar

11 05 - Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları

 • 11 05 01 - Katı çinko
 • 11 05 02 - Çinko külü
 • 11 05 03* - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 11 05 04* - Iskarta flaks malzemeler
 • 11 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

12 - Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

12 01 - Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

 • 12 01 01 - Demir metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 02 - Demir metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 03 - Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 04 - Demir dışı metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 05 - Plastik yongalar ve çapaklar
 • 12 01 06* - Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 • 12 01 07* - Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
 • 12 01 08* - Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
 • 12 01 09* - Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
 • 12 01 10* - Sentetik işleme yağları
 • 12 01 12* - Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
 • 12 01 13 - Kaynak atıkları
 • 12 01 14* - Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
 • 12 01 15 - 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
 • 12 01 16* - Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
 • 12 01 17 - 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
 • 12 01 18* - Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
 • 12 01 19* - Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
 • 12 01 20* - Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 • 12 01 21 - 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 • 12 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

12 03 - Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)

 • 12 03 01* - Sulu yıkama sıvıları
 • 12 03 02* - Buhar yağ alma atıkları

13 - Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç)

13 01 - Atık Hidrolik Yağlar

 • 13 01 01* - PCB (2) içeren hidrolik yağlar
 • 13 01 04* - Klor içeren emülsiyonlar
 • 13 01 05* - Klor içermeyen emülsiyonlar
 • 13 01 09* - Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
 • 13 01 10* - Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
 • 13 01 11* - Sentetik hidrolik yağlar
 • 13 01 12* - Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
 • 13 01 13* - Diğer hidrolik yağlar

13 02 - Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları

 • 13 02 04* - Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • 13 02 05* - Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • 13 02 06* - Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • 13 02 07* - Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
 • 13 02 08* - Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 03 - Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

 • 13 03 01* - PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
 • 13 03 06* - 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
 • 13 03 07* - Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
 • 13 03 08* - Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
 • 13 03 09* - Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
 • 13 03 10* - Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları

13 04 - Sintine Yağları

 • 13 04 01* - Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
 • 13 04 02* - İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
 • 13 04 03* - Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları

13 05 - Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri

 • 13 05 01* - Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
 • 13 05 02* - Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
 • 13 05 03* - Yakalayıcı (interseptör) çamurları
 • 13 05 06* - Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
 • 13 05 07* - Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
 • 13 05 08* - Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar

13 07 - Sıvı Yakıtların Atıkları

 • 13 07 01* - Fuel-oil ve mazot
 • 13 07 02* - Benzin
 • 13 07 03* - Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

13 08 - Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları

 • 13 08 01* - Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
 • 13 08 02* - Diğer emülsiyonlar
 • 13 08 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

14 - Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve İtici Gazlar (07 ve 08 Hariç)

14 06 - Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar

 • 14 06 01* - Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
 • 14 06 02* - Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
 • 14 06 03* - Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
 • 14 06 04* - Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
 • 14 06 05* - Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

15 - Atık Ambalajlar İlebaşka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri ve Koruyucu Giysiler

15 01 - Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

 • 15 01 01 - Kağıt ve karton ambalaj
 • 15 01 02 - Plastik ambalaj
 • 15 01 03 - Ahşap ambalaj
 • 15 01 04 - Metalik ambalaj
 • 15 01 05 - Kompozit ambalaj
 • 15 01 06 - Karışık ambalaj
 • 15 01 07 - Cam ambalaj
 • 15 01 09 - Tekstil ambalaj
 • 15 01 10* - Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
 • 15 01 11* - Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar

15 02 - Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

 • 15 02 02* - Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • 15 02 03 - 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler

16 - Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

16 01 - Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar

 • 16 01 03 - Ömrünü tamamlamış lastikler
 • 16 01 04* - Ömrünü tamamlamış araçlar
 • 16 01 06 - Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
 • 16 01 07* - Yağ filtreleri
 • 16 01 08* - Cıva içeren parçalar
 • 16 01 09* - PCB içeren parçalar
 • 16 01 10* - Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
 • 16 01 11* - Asbest içeren fren balataları
 • 16 01 12 - 16 01 11 dışındaki fren balataları
 • 16 01 13* - Fren sıvıları
 • 16 01 14* - Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
 • 16 01 15 - 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
 • 16 01 16 - Sıvılaştırılmış gaz tankları
 • 16 01 17 - Demir metaller
 • 16 01 18 - Demir olmayan metaller
 • 16 01 19 - Plastik
 • 16 01 20 - Cam
 • 16 01 21* - 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
 • 16 01 22 - Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
 • 16 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

16 02 - Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

 • 16 02 09* - PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
 • 16 02 10* - 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
 • 16 02 11* - Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
 • 16 02 12* - Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
 • 16 02 13* - 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar (3) içeren ıskarta ekipmanlar
 • 16 02 14 - 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
 • 16 02 15* - Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
 • 16 02 16 - 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

16 03 - Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

 • 16 03 03* - Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
 • 16 03 04 - 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
 • 16 03 05* - Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
 • 16 03 06 - 16 03 05 dışındaki organik atıklar

16 04 - Patlayıcı Atıklar

 • 16 04 01* - Mühimmat Atığı
 • 16 04 02* - Havai fişek atıkları
 • 16 04 03* - Diğer patlayıcı atıklar

16 05 - Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

 • 16 05 04* - Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
 • 16 05 05 - 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
 • 16 05 06* - Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
 • 16 05 07* - Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
 • 16 05 08* - Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
 • 16 05 09 - 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar

16 06 - Piller ve Akümülatörler

 • 16 06 01* - Kurşunlu piller ve akümülatörler
 • 16 06 02* - Nikel kadmiyum piller
 • 16 06 03* - Cıva içeren piller
 • 16 06 04 - Alkali piller (16 06 03 hariç)
 • 16 06 05 - Diğer piller ve akümülatörler
 • 16 06 06* - Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

16 07 - Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)

 • 16 07 08* - Yağ içeren atıklar
 • 16 07 09* - Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 16 07 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

16 08 - Bitik Katalizörler

 • 16 08 01 - Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
 • 16 08 02* - Tehlikeli geçiş metalleri (4) ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
 • 16 08 03 - Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
 • 16 08 04 - Bitik katalitik “cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
 • 16 08 05* - Fosforik asit içeren bitik katalizörler
 • 16 08 06* - Katalizör olarak bitik sıvılar
 • 16 08 07* - Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler

16 09 - Oksitleyici Maddeler

 • 16 09 01* - Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
 • 16 09 02* - Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
 • 16 09 03* - Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)
 • 16 09 04* - Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

16 10 - Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar

 • 16 10 01* - Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
 • 16 10 02 - 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları
 • 16 10 03* - Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
 • 16 10 04 - 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler

16 11 - Atık Astarlar ve Refraktörler

 • 16 11 01* - Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
 • 16 11 02 - 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
 • 16 11 03* - Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
 • 16 11 04 - 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
 • 16 11 05* - Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
 • 16 11 06 - 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler

17 - İnşaat ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil)

17 01 - Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik

 • 17 01 01 - Beton
 • 17 01 02 - Tuğlalar
 • 17 01 03 - Kiremitler ve seramikler
 • 17 01 06* - Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
 • 17 01 07 - 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

17 02 - Ahşap, Cam ve Plastik

 • 17 02 01 - Ahşap
 • 17 02 02 - Cam
 • 17 02 03 - Plastik
 • 17 02 04* - Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

17 03 - Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

 • 17 03 01* - Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
 • 17 03 02 - 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
 • 17 03 03* - Kömür katranı ve katranlı ürünler

17 04 - Metaller (Alaşımları Dahil)

 • 17 04 01 - Bakır, bronz, pirinç
 • 17 04 02 - Alüminyum
 • 17 04 03 - Kurşun
 • 17 04 04 - Çinko
 • 17 04 05 - Demir ve çelik
 • 17 04 06 - Kalay
 • 17 04 07 - Karışık metaller
 • 17 04 09* - Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
 • 17 04 10* - Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
 • 17 04 11 - 17 04 10 dışındaki kablolar

17 05 - Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları

 • 17 05 03* - Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar
 • 17 05 04 - 17 05 03 dışındaki toprak ve taşlar
 • 17 05 05* - Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
 • 17 05 06 - 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
 • 17 05 07* - Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
 • 17 05 08 - 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı

17 06 - Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

 • 17 06 01* - Asbest içeren yalıtım malzemeleri
 • 17 06 03* - Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
 • 17 06 04 - 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
 • 17 06 05* - Asbest içeren inşaat malzemeleri

17 08 - Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

 • 17 08 01* - Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
 • 17 08 02 - 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri

17 09 - Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları

 • 17 09 01* - Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
 • 17 09 02* - PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)
 • 17 09 03* - Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
 • 17 09 04 - 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları

18 - İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç)

18 01 - İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

 • 18 01 01 - Kesiciler (18 01 03 hariç)
 • 18 01 02 - Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)
 • 18 01 03* - Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
 • 18 01 04 - Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
 • 18 01 06* - Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
 • 18 01 07 - 18 01 06 dışındaki kimyasallar
 • 18 01 08* - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • 18 01 09 - 18 01 08 dışındaki ilaçlar
 • 18 01 10* - Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

18 02 - Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

 • 18 02 01 - Kesiciler (18 02 02 hariç)
 • 18 02 02* - Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
 • 18 02 03 - Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
 • 18 02 05* - Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
 • 18 02 06 - 18 02 05 dışındaki kimyasallar
 • 18 02 07* - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • 18 02 08 - 18 02 07 dışındaki ilaçlar

19 - Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atıksu Arıtma Tesislerinden ve İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 - Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar

 • 19 01 02 - Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
 • 19 01 05* - Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
 • 19 01 06* - Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
 • 19 01 07* - Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
 • 19 01 10* - Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
 • 19 01 11* - Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
 • 19 01 12 - 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
 • 19 01 13* - Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
 • 19 01 14 - 19 01 13 dışındaki uçucu kül
 • 19 01 15* - Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
 • 19 01 16 - 19 01 15 dışındaki kazan tozu
 • 19 01 17* - Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
 • 19 01 18 - 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
 • 19 01 19 - Akışkan yatak kumları
 • 19 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 02 - Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)

 • 19 02 03 - Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 • 19 02 04* - En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 • 19 02 05* - Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
 • 19 02 06 - 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
 • 19 02 07* - Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
 • 19 02 08* - Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
 • 19 02 09* - Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
 • 19 02 10 - 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
 • 19 02 11* - Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 19 02 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 03 - Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar (5)

 • 19 03 04* - Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen (6) stabilize olmuş atıklar
 • 19 03 05 - 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
 • 19 03 06* - Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
 • 19 03 07 - 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar

19 04 - Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar

 • 19 04 01 - Vitrifiye edilmiş atıklar
 • 19 04 02* - Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
 • 19 04 03* - Vitrifiye olmamış katılar
 • 19 04 04 - Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı

19 05 - Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 05 01 - Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
 • 19 05 02 - Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
 • 19 05 03 - Standart dışı kompost
 • 19 05 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 06 - Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 06 03 - Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
 • 19 06 04 - Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
 • 19 06 05 - Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
 • 19 06 06 - Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
 • 19 06 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 07 - Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları

 • 19 07 02* - Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
 • 19 07 03 - 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları

19 08 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıksu Arıtma Tesisi Atıkları

 • 19 08 01 - Elek üstü maddeler
 • 19 08 02 - Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
 • 19 08 05 - Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
 • 19 08 06* - Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
 • 19 08 07* - İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 • 19 08 08* - Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
 • 19 08 09 - Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
 • 19 08 10* - 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
 • 19 08 11* - Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 08 12 - 19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
 • 19 08 13* - Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 08 14 - 19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
 • 19 08 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 09 - İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 09 01 - İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
 • 19 09 02 - Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
 • 19 09 03 - Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
 • 19 09 04 - Kullanılmış aktif karbon
 • 19 09 05 - Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
 • 19 09 06 - İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 • 19 09 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 10 - Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 10 01 - Demir ve çelik atıkları
 • 19 10 02 - Demir olmayan atıklar
 • 19 10 03* - Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
 • 19 10 04 - 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
 • 19 10 05* - Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
 • 19 10 06 - 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar

19 11 - Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

 • 19 11 01* - Kullanılmış filtre killeri
 • 19 11 02* - Asit katranları
 • 19 11 03* - Sulu sıvı atıklar
 • 19 11 04* - Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
 • 19 11 05* - Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 11 06 - 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
 • 19 11 07* - Baca gazı temizleme atıkları
 • 19 11 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 12 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

 • 19 12 01 - Kağıt ve karton
 • 19 12 02 - Demir metali
 • 19 12 03 - Demir dışı metal
 • 19 12 04 - Plastik ve lastik
 • 19 12 05 - Cam
 • 19 12 06* - Tehlikeli maddeler içeren ahşap
 • 19 12 07 - 19 12 06 dışındaki ahşap
 • 19 12 08 - Tekstil malzemeleri
 • 19 12 09 - Mineraller (örneğin kum, taşlar)
 • 19 12 10 - Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
 • 19 12 11* - Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
 • 19 12 12 - 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

19 13 - Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 13 01* - Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 19 13 02 - 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
 • 19 13 03* - Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 13 04 - 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
 • 19 13 05* - Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 13 06 - 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
 • 19 13 07* - Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
 • 19 13 08 - 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

20 - Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evlerden Kaynaklanan ve Benzer Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)

20 01 - Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

 • 20 01 01 - Kâğıt ve karton
 • 20 01 02 - Cam
 • 20 01 08 - Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
 • 20 01 10 - Giysiler
 • 20 01 11 - Tekstil ürünleri
 • 20 01 13* - Çözücüler
 • 20 01 14* - Asitler
 • 20 01 15* - Alkalinler
 • 20 01 17* - Foto kimyasallar
 • 20 01 19* - Pestisitler
 • 20 01 21* - Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
 • 20 01 23* - Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
 • 20 01 25 - Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
 • 20 01 26* - 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
 • 20 01 27* - Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 • 20 01 28 - 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 • 20 01 29* - Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
 • 20 01 30 - 20 01 29 dışındaki deterjanlar
 • 20 01 31* - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
 • 20 01 32 - 20 01 31 dışındaki ilaçlar
 • 20 01 33* - 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
 • 20 01 34 - 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
 • 20 01 35* - 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 • 20 01 36 - 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 • 20 01 37* - Tehlikeli maddeler içeren ahşap
 • 20 01 38 - 20 01 37 dışındaki ahşap
 • 20 01 39 - Plastikler
 • 20 01 40 - Metaller
 • 20 01 41 - Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
 • 20 01 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar

20 02 - Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)

 • 20 02 01 - Biyolojik olarak bozunabilir atıklar
 • 20 02 02 - Toprak ve taşlar
 • 20 02 03 - Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar

20 03 - Diğer Belediye Atıkları

 • 20 03 01 - Karışık belediye atıkları
 • 20 03 02 - Pazarlardan kaynaklanan atıklar
 • 20 03 03 - Sokak temizleme kalıntıları
 • 20 03 04 - Fosseptik çamurları
 • 20 03 06 - Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
 • 20 03 07 - Hacimli atıklar
 • 20 03 99 - Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları